การ ศึกษา สิงคโปร์

การ ศึกษา สิงคโปร์

การศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเรียนการสอนที่สิงคโปร์ การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ โดยปกติเด็กๆจะเข้าเรียนชั้นอนุบาลด้วยตนเองไปจนอายุ 6 ปีรัฐบาลจึงให้การศึกษาระดับประถมศึกษา มีการช่วยเหลือพิเศษให้กับชุมชนชาวจีนในการสอนภาษาจีนกลางควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษด้วย ระบบการศึกษายังมีการให้การศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีแบบไม่บังคับด้วย บนเกาะนี้มีมหาวิทยาลัยอิสระและเอกชนซึ่งให้การศึกษาที่มีคุณภาพดี ใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน สร้างให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้สูงขึ้น ซึ่งผู้เขาจะได้สามารถเข้าสอบระดับโอได้เลย คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจได้มีการเชิญชวนให้โรงเรียนต่างชาติเข้ามาเปิดสาขาในสิงคโปร์ ภายใต้โครงการโรงเรียนรอบโลก ซึ่งตั้งใจที่จะดึงดูดนักเรียน 150,000 คนเข้ามาภายใน 6 ปี

ท่องเที่ยว

Home