Seni dan Budaya di Singapura

Pemerintah di Singapura telah berusaha untuk mempromosikan Singapura sebagai pusat seni dan budaya. Mereka telah meraih kejayaan yang boleh di banggakan. Pulau yang membendung budayanya dan telah berjaya menjadi pusat kosmopolitan untuk pertunjukkan seni. Perbandaran Seni Kebangsaan - ( National Art Council) juga mengelolakan acara seni tahunan yang manarik termasuk persembahan seni seperti tarian, musik, teater, seni visual dan rekreasi.

Seni dan Budaya

Home